รวย หวยออนไลน์

วัดจันทรังษี

    วัดจันทรังษี ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งถนน อำเภอ เมือง จังหวัด อ่างทอง สร้างขึ้นเมื่อปี 2446 โดยทิศตะวันออก จะมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อโยก พระพุทธรูปเก่าแก่ อายุกว่า 300 ปี ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นประพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบอยุธยา โดยชาวบ้านได้เล่ากันว่า พระพุทธรูปองค์นี้สามารถโยกไปโยกมาได้ เลยเป็นที่มาของชื่อ หลวงพ่อโยก
    ส่วนทิศตะวันตก จะเป็นที่ตั้งของ พระมหาวิหารจัตุรมุข เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา ภายในมี รูปหล่อหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ประดิษฐานอยู่
    นอกจากนี้ยังมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือ สี่หน้า ที่แกะสลักขึ้นจากไม้หอมขนาดใหญ่ของประเทศจีน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *